ΠΛΗΡΗΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κλινική εξέταση μαστών.
Υπερηχογράφημα μαστών.
Εκτίμηση μαστογραφικών, υπερηχογραφικών και ψηλαφητικών ευρημάτων.
Πλήρης μαστολογικός έλεγχος – έγκαιρη διάγνωση.
Παρακέντηση – αφαίρεση ογκιδίων.
Χειρουργική μαστού.
Βιοψίες μαστού.
Λήψη εκκριμάτων θηλής.
Γυναικομαστία.