Ο ρόλος της μαστογραφίας.

2014-05-29 00:00

Η μαστογραφία είναι μια ακτινογραφία των μαστών. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την αξιολόγηση παθήσεων του μαστού, τόσο σε γυναίκες που δεν έχουν ενοχλήσεις στο στήθος ή συμπτώματα, καθώς και σε γυναίκες που έχουν ευρήματα και συμπτώματα του μαστού όπως ψηλαφητό εύρημα, πόνο ή έκκριμα θηλής. 

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μια νεότερη μέθοδος ακτινογραφίας του μαστού με λιγότερη ακτινοβολία και μεγαλύτερη ευκρίνεια, σε σύγκριση με τις προηγούμενες αναλογικές μαστογραφίες.

Η προληπτική μαστογραφία είναι μία εξέταση που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Η μαστογραφία παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, επειδή μπορεί να δείξει τις αλλαγές της σύστασης του μαζικού παρεγχύματος ή άλλων ευρημάτων, πολύ καιρό πριν η ασθενής ή ο θεράπων ιατρός μπορούν να τα αντιληφθούν κλινικά. 

Η προληπτική μαστογραφία συνιστάται από την ηλικία των 35 ετών και εν συνεχεία ετήσιος έλεγχος από την ηλικία των 40 ετών. Όσες γυναίκες είχαν καρκίνο του μαστού ή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό, θετικός γενετικός έλεγχος) ενδέχεται να χρειαστεί να αρχίσουν τον προληπτικό έλεγχο νωρίτερα της ηλικίας των 35 ετών ή να αυξήσουν τη συχνότητα του ελέγχου τους.

Τα προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματά πλέον εστιάζουν καλύτερα τη χρησιμοποιημένη ακτινοβολία με εξασφάλιση της όσο το δυνατόν μικρότερης δόσης. 

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι η έγκαιρη διάγνωση. Για αυτό το λόγο, έχει θεσπιστεί ο προληπτικός έλεγχος  που συνίσταται στην υποβολή μαστογραφίας σε ασυμπτωματικές γυναίκες (screening), ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη σύσταση των μαστών και τα ευρήματα της μαστογραφίας.

Έτσι, ενώ κάθε χρόνο οι γυναίκες που προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού αυξάνονται, η θνησιμότητα μειώνεται, χάρη στον προληπτικό έλεγχο.

Με τον προληπτικό έλεγχο που γίνεται περίπου κάθε χρόνο, ανακαλύπτουμε μικρούς σε μέγεθος όγκους του μαστού (τους λεγόμενους "υποκλινικούς"), που φαίνονται στην μαστογραφία πριν γίνουν ψηλαφητοί, έχουν μέγεθος κάτω από ένα  εκατοστό, οπότε είναι μια τοπική πάθηση, δεν έχουν κάνει μεταστάσεις στους μασχαλιαίους λεμφαδένες και η θεραπεία τους είναι εύκολη με τοπική αφαίρεση και διατήρηση του μαστού της γυναίκας, χωρίς συνήθως να χρειάζεται ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Η επιβίωση σε αυτές τις περιπτώσεις ξεπερνά σε ποσοστό 95% τα 20 χρόνια , πολλές φορές τα 30 χρόνια και μερικές φορές επιτυγχάνεται τελεία ίαση.

Οι απεικονιστικές μέθοδοι είναι απαραίτητες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού,την εκτίμηση της έκτασης της νόσου και τον σχεδιασμό του είδους της χειρουργικής επέμβασης.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα αισθανθείτε πίεση στους μαστούς σας. Μερικές γυναίκες με ευαίσθητο μαστό ενδέχεται να νιώσουν δυσφορία. Για το λόγο αυτό συνιστάται η μαστογραφία να γίνεται μετά το πέρας της περιόδου σας (8η-10η μέρα του κύκλου), όταν το στήθος είναι λιγότερο ευαίσθητο. Οι λόγοι για τους οποίους ο μαστός θα πρέπει να πιεστεί είναι για:

·   Να εξισωθεί το πάχος του σε όλη του την έκταση έτσι ώστε οι υποκείμενοι ιστοί να είναι εύκολα αντιληπτοί,

·   Να απλωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το μαζικό παρέγχυμα, έτσι ώστε μικρά παθολογικά ευρήματα να μην καλυφθούν από υπερκείμενο ιστό,

·   Να χρησιμοποιηθεί μικρότερη ακτινοβολία, μιας και ο μαστός με την πίεση έχει μικρύνει κατά πολύ,

·   Να κρατηθεί ο μαστός στο μαστογράφο όσο γίνεται καλύτερα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνηση, η οποία θα αλλοιώσει  τα ευρήματα στην μαστογραφία.